Jesusekin batera egotea

544 Jesusekin elkartasunaNolakoa da zure egungo bizitzako egoera? Zamak daramatzazu bizitzan aspertzen zaituzten eta iraintzen zaituen zamak? Indarrak agortu dituzu eta egin dezakezunaren mugara iritsi zara? Bizitzen duzun bezala zure bizitzak nekatu egiten zaitu, nahiz eta atseden sakonagoa nahi baduzu, ezin duzu aurkitu. Jesusek beregana etortzeko deia egiten zaitu: «Zatozte nigana, kezkagarriak eta zamatuak zareten guztiok; freskatu nahi zaitut. Hartu nire uztarria eta ikasi nigandik; zeren otzan eta bihotzez apala naiz; beraz, atsedena aurkituko duzu zure arimentzat. Nire uztarria leuna baita eta nire zama arina» (Mateo 11,28-30). Zer agintzen digu Jesusek bere deiaren bidez? Hiru gauza aipatzen ditu: "Zatoz niregana eta hartu nire uztarria zure gainean eta ikasi niregandik".

Etorri niregana

Jesusek bere aurrean etortzera eta bizitzera gonbidatzen gaitu. Berarekin egotearen bitartez harreman estuagoa garatzeko ate bat irekitzen digu. Pozik egon beharko ginateke berarekin egoteko eta berarekin egoteko. Berarekin komunitate gehiago lantzera eta modu intentsiboagoan ezagutzera gonbidatzen gaitu, bera ezagutzeko pozik egon gaitezen eta bera denarengan konfiantza izateko.

Hartu nire uztarria zure gainean

Jesusek esaten die bere entzuleei ez bakarrik beregana etortzeko, baizik eta bere uztarria hartzeko ere. Ohartu Jesusek bere “uztarriaz” ez ezik, bere uztarria, nolabait esateko, “bere zama” dela azaltzen duela. Uztarria egurrezko arnesa zen, bi animalien lepoan lotzen zena, gehienbat idiak, ondasun karga bat elkarrekin tira zezaten. Jesusek argi eta garbi bereizten ditu lehendik daramagun zamak eta hark esaten dizkigunak. Uztarriak harekin lotzen gaitu eta harreman estu berri bat dauka. Harreman hau partaidetza bat da, berarekin komunitatean eta elkartasunean ibiltzea.

Jesusek ez zigun deitu talde handi batean sartzeko. Gurekin harreman bikoitzeko pertsonala bizi nahiko luke, hurbila eta nonahikoa dena, uztarri batekin bezala loturik gaudela esan ahal izateko!

Jesusen uztarria bere gain hartzeak gure bizitza osoa harekin bat egitea esan nahi du. Harreman intimo, etengabe eta dinamiko batera deitzen gaitu Jesusek, zeinetan hazten den haren ezagutza. Harreman honetan hazten gara uztartuta gauden Batarekin. Haren uztarria gure gain hartzean, ez dugu haren grazia irabaztea bilatzen, baizik eta harengandik hartzerakoan hazten gara.

Ikasi nigandik

Jesusen uztarripean uztartuta egoteak bere lanean parte hartzea ez ezik, berarekin harremanaren bitartez berarengandik ikastea ere esan nahi du. Hemengo irudia Jesusi loturiko ikasle batena da, zeinaren begirada guztiz bideratua bere alboan ibili eta bere aurrean begira egon beharrean. Jesusekin ibili behar dugu eta beti jaso gure ikuspuntua eta gure argibideak berarengandik. Fokua ez da hainbeste zama, lotuta gauden Harengana baizik. Berarekin bizitzeak hari buruz gero eta gehiago ikastea eta benetan nor den jabetzea esan nahi du.

Leuna eta erraza

Jesusek eskaintzen digun uztarria leuna eta atsegina da. Itun Berriko beste leku batzuetan Jainkoaren ekintza atsegin eta onbera deskribatzeko erabiltzen da. «Jauna atsegina dela dastatu duzu» (1. Peter 2,3). Lukasek Jainkoa deskribatzen du: "Oso da eskergabe eta gaiztoekin" (Lukas 6,35).
Jesusen zama edo uztarria ere “arina” da. Hori da agian hemen erabiltzen den hitzik bitxiena. Ez al da zama zerbait astun gisa definitzen? Argia bada nola izan daiteke zama?

Haren zama ez da sinplea, leuna eta arina, gurea baino zama gutxiago jasan behar delako, baizik eta guri buruz, Aitarekiko komunztaduran dagoen bere maitasunezko harremanean dugun parte-hartzea.

isiltasuna aurkitu

Uztarri hau elkarrekin eramanez eta Jesusek esaten diguna bertatik ikasiz, atsedena ematen digu. Azpimarratzeko, Jesusek birritan errepikatzen du pentsamendu hori, eta bigarrenean dio «gure arimarentzat» atsedena aurkituko dugula. Biblian atseden kontzeptua gure lana gelditzeaz haratago doa. Shalom hebrear kontzeptuarekin lotzen da - shalom Jainkoaren helburua da bere herriak oparotasuna eta ongizatea izatea eta Jainkoaren ontasuna eta bere bideak ezagutzea. Pentsa: zer eman nahi die Jesusek deitzen dituen horiei? Beren arimentzako atseden sendagarria, freskagarritasuna, ongizate integrala.

Hortik ondoriozta dezakegu Jesusengana etortzen ez garenean gurekin eramaten ditugun beste zamek benetan nekatu egiten gaituztela eta atsedenik uzten ez digutela. Berarekin egotea eta berarengandik ikastea da garenaren muinera iristen den gure larunbateko atsedenaldia.

Umiltasuna eta umiltasuna

Nola da Jesusen umiltasunak eta apaltasunak gaitzen gaituela animarako atseden emateko? Zer da bereziki garrantzitsua Jesusentzat? Bere aitarekin duen harremana benetako emanaldikoa dela dio.

«Dena eman dit aitak, eta inork ez du semea ezagutzen aitak baizik; eta inork ez du Aita ezagutzen Semeak eta nori agertuko dion Semeak» (Mateo 11,27).
Jesusek Aitarengandik jaso zituen gauza guztiak, Aitak eman zizkiolako. Aitarekiko harremana elkarrekiko, pertsonal eta intimoko familiartasun gisa deskribatzen du. Harreman hau berezia da: ez dago semea horrela ezagutzen duen aita izan ezik eta ez dago aita modu honetan ezagutzen duen semea baizik. Haien hurbiltasun intimo eta betierekoek elkarren arteko ezagutzea dakar.

Nola erlazionatzen da Jesusek bere buruaren deskribapena bere Aitarekin duen harremanaren deskribapenarekin? Intimo ezagutzen duenarengandik jasotzen duen «hartzailea» da Jesus. Ez da bakarrik kanpotik men egiten Aitak emateko borondateari, baizik eta dohainik ematen du berari doan eman zaiona. Jesus pozik bizi da datorren atsedenean Aitarekiko ezagutza, maitasun eta emanaldi harremanean partekatzen duelako.

Jesusen lotura

Jesus dinamikoa eta etengabe lotuta dago uztarripean Aitarekin eta lotura hori betikoa izan da. Bera eta Aita bat dira benetako eman eta hartu harremanean. Joanen Ebanjelioan Jesusek dio bakarrik egiten eta esaten duela ikusten eta entzuten duena Aitak egiten eta agintzen duena. Jesus apala eta umila da, bere Aitarekin bat egiten duelako bere maitasun seguruan.

Jesusek dio Aita ezagutzen duten bakarrak haiek agerian utzi nahi dituenak direla. Arazoak eta kargatuak direla konturatu diren guztiei dei egiten die. Deia neketsu eta zamatuta dagoen pertsona guztietara doa, benetan denei eragiten die. Jesus zerbait jasotzeko prest dagoen jendearen bila dabil.

Kargen trukea

Jesusek «kargen truke» batera deitzen gaitu. Jesusen aginduak etortzeko, hartzeko eta berarengandik ikasteko agindua dakar beregana etortzen garen zamak askatzeko agindua. Uko egin eta berari entregatzen diogu. Jesusek ez digu bere zama eta uztarria eskaintzen jada gure zama eta uztarri gehitzeko. Ez du aholkurik ematen gure zamak modu eraginkorragoan edo eraginkorragoan eraman ditzakegun arinagoak izan daitezen. Ez dizkigu sorbaldarik ematen, gure zamen uhalek zorroztasun txikiagoan sakatu gaitezen.
Jesusek berarekin harreman berezi batera deitzen gaituenez, zama egiten gaituen guztia bere esku uzteko eskatzen digu. Guztia geuk eramaten saiatzen bagara, Jainkoa nor den ahazten dugu eta ez dugu gehiago Jesusengana begiratzen. Jada ez diogu entzuten eta ezagutzea ahazten zaigu. Jaurtitzen ez ditugun zamak Jesusek benetan ematen digunaren aurka daude.

Egon nigan

Jesusek bere ikasleei "beregan egoteko" agindu zien, bere adarrak direlako eta bera mahastia delako. «Iza zaitez nigan eta ni zugan. Adarrak berez fruiturik eman ezin duen bezala, mahatsondoari eutsi ezean, zuek ere ez, niri errespetatzen ez bazarete. Ni naiz mahatsa, zuek adarrak. Nigan eta ni berarengan geratzen denak fruitu asko ekartzen du; izan ere, ni gabe ezin duzu ezer egin» (Joan 15,4-5.).
Jesusek dei egiten zaitu egunero berriro hartzera uztarri zoragarri eta bizidun hau. Jesusek bere arimako lasaitasunean gero eta gehiago bizi gaitezen ahalegintzen da, ez bakarrik behar dugula jakitun garenean. Haren uztarritik parte har dezagun, geiago erakutsiko digu oraino soinean duguna, benetan nekagarria dena eta bere atseden bizitzea eragozten diguna.
Egoera menperatu eta gauzak baretu ondoren uztarrira eraman genitzakeela uste dugu. Gero, ondo daudenean, praktikoagoa denean bizi eta jardutea berarengandik gure eguneroko atseden hartu ahal izateko.

Jesus apaiz nagusia

Zure zama guztiak Jesusen esku uzten dituzunean, gogoratu gure apaiz nagusia dela. Gure apaiz nagusi handia izanik, zama guztiak ezagutzen ditu jada, eta bere gain hartu eta zaintzen gaitu. Gure bizitza hautsiak, gure arazo, borroka, bekatu, beldur eta abar guztiak bere gain hartu zituen eta bere egin zituen barrutik gu sendatzeko. Berarekin fida zaitezke. Ez diozu zertan lagapenaren beldur izan: zama zaharrak, borroka berriak, zama txikiak, itxuraz hutsalak edo ikaragarri handiak agertzen direnak. Bera prest dago eta beti leial - zu hari lotuta zaude eta bera Aitarekin, dena Espirituan.

Jesusekin erabateko batasunera ohitzeko hazkuntza-prozesu honek -zugandik berarengana urruntzeak, bere atsedenaldian bizitza berria- zure bizitza osoa jarraitzen eta areagotzen du. Borroka, oraina edo iragana, edo kezkarik ez da zuretzat dei hau baino premiazkoagorik. Zertara deitzen zaitu? Zeure buruari, zure bizitzan parte hartzeko, zure bakean. Horretaz jabetu beharko zenuke zama faltsuak hartu eta eramaten dituzunean. Zama bakarra da zu jasatera deitua, eta hori da Jesus.

Egilea: Cathy Deddo