Kristo zure baitan

Zein bizitza dago galtzeko eta zein irabazteko?

Paulok ez zuen modu poetiko edo metaforikoan hitz egin "Jesukristo zure baitan dagoela" esan zuenean. Honekin esan nahi zuena zen Jesukristo fededunetan benetan eta praktikoki bizi dela. Korintoarrek bezalaxe, guri buruz jakin behar dugu. Kristo gugandik kanpo ez ezik, behar duen laguntzailea ere bada, gugan bizi da, denbora guztian eta gurekin bizi da.


Bibliaren itzulpena "Luther 2017"

 

"Bihotz berri bat eta espiritu berri bat eman nahi dizut zure baitan, eta harrizko bihotza kendu nahi dizut haragitik eta haragizko bihotza eman" (Ezekiel 3)6,26).


“Eseri edo altxatzen naiz, horrela dakizu; urrundik ulertzen dituzu nire pentsamenduak. Oinez edo gezurra esaten dut, beraz, nire inguruan zaude eta nire bide guztiak ikusten dituzu. Zeren, ikusi, ez dago nire mihian zuk, Jauna, dena ez dakizunik. Alde guztietatik inguratzen nauzu eta eskua nire gainean daukazu. Ezagutza hau zoragarriegia eta handiegia da niretzat, ezin dut ulertu» (Salmoa 139,2-6.).


"Nire haragia jaten duena eta nire odola edaten duena nigan geratzen da eta ni beragan" (Johannes 6,56).


«Munduak jaso ezin duen egiaren izpiritua ez duelako ikusten ez ezagutzen. Ezagutzen duzu zurekin egon eta zugan egongo delako» (Joan 14,17).


"Egun hartan ezagutuko duzue ni ene Aitagan nagoela eta zuek nigan eta ni zuetan" (Joan 14,20).


«Erantzun zion Jesusek: «Maite nauenak nire hitza beteko du; eta nire aitak maite izango du, eta harengana etorriko gara eta harekin ostatu hartuko dugu» (Joan 14,23).


«Iza zaitez nigan eta ni zugan. Adarrak berez fruiturik eman ezin duen bezala mahatsondoari eusten ez bazaio, zuek ere ezingo duzue, niri errespetatzen ez bazarete» (Joan 15,4).


"Ni haietan eta zu nigan, guztiz bat izan daitezen eta munduak jakin dezan zuk bidali nauzula eta maita nazazula maite nauzuen bezala" (Joan 17,23).


"Eta ezagutzera eman diet zure izena, eta ezagutzera emango dut, maite nauzuen maitasuna haietan egon dadin eta ni haietan" (Joan 1).7,26).


"Baina Kristo zugan baldin badago, gorputza hilda dago bekatuagatik, baina Espiritua bizi da zuzentasunarengatik" (Erromatarrek 8,10).


"Horgatik harro naiteke Kristo Jesusengan Jainkoa zerbitzatzen dudala" (Erromatarrek 15,17).


"Ez al dakizu Jainkoaren tenplua zarela eta Jainkoaren Espiritua zugan bizi dela?" (1. Korintoarrei 3,16).


«Baina Jainkoaren graziaz naiz naizena. Eta bere grazia nigan ez da alferrik izan, baina nik denak baino askoz gehiago lan egin dut; baina ez ni, nirekin dagoen Jainkoaren grazia baizik»(1. Korintoarrei 15,10).


"Jainkoak, esan zuenak: Argia ilunpetik distira egingo du, distira distiratsua eman zuen gure bihotzetan, Jesukristoren aurpegian Jainkoaren aintzaren ezagutzarako argitasuna sor zedin" (2. Korintoarrei 4,6).


"Baina altxor hau lurrezko ontzietan dugu, botere oparoa Jainkoarengandik izan dadin eta ez guregandik" (2. Korintoarrei 4,7)


«Bizi garenok betirako heriotzera emanak baikara Jesusengatik, Jesusen bizia gure haragi hilkorrean ere ager dadin. Beraz, orain heriotza indartsua da gure baitan, baina bizitza zugan dago»(2. Korintoarrei 4,11-12.).


"Kristok nigan hitz egiten duela frogatzen ari zara, zurekin ahula ez dena, baina zuen artean indartsua dena" (2. Korintoarrei 15,3).


«Idatzi zeure buruari ea fedekoa zaren; egiaztatu zeuek! Edo ez al duzue zeuen baitan aitortzen Jesukristo zuetan dagoela?». (2. Korintoarrei 15,5).


«Baina Jainkoari atsegin zitzaidanean, amaren gorputzetik bereizi eta bere graziaz dei egin ninduen, 16 bere Semea nigan agertu zuela, jentilen artean ebanjelioaren bidez predikatu nuela, ez nuen lehenik neure buruarekin eztabaidatu. haragia eta odola» (Galatiarrak 1,15-16.).


«Ni bizi naiz, baina orain ez ni, Kristo baizik bizi da nigan. Izan ere, orain haragian bizi naizen hori, Jainkoaren Semearengan sinesmenean bizi naiz, zeinak maite ninduen eta bere burua enegatik eman zuen» (Galatiarrak 2,20).


"Ene seme-alabak, erditzeko minez berriro erdituko ditudanak Kristo zugan forma hartu arte!" (Galatiarrak 4,19).


"Haren bitartez zu ere Jainkoaren bizileku bihurtuko zara Espirituan" (Efesioarrei 2,22).


«Kristo zure bihotzetan bizi dadila fedez. Eta maitasunean errotuak eta fundatuak zarete» (Efesioarrei 3,17).


"Jainkoak ezagutarazi nahi izan zien zein diren herrien artean misterio honen aberastasun loriatsuak, hau da, Kristo zugan, aintzaren itxaropena" (Kolosarrei 1,27).


«Haren baitan Jainkotasunaren betetasun osoa gorputzez bizi da, 10 eta haren bidez betetzen zarete, botere eta agintari guztien buru baita» (Kolosarrei 2,9-10.).


"Jada ez dago greziar edo judutar, erdaindu edo erdaindu gabe, ez greko, eszito, esklabo, aitzindari, dena eta Kristo guztian baizik" (Kolosarrei 3,11).


«Hasieratik entzundakoa zure baitan geratuko da. Hasieratik entzun zenuena zugan geratzen bada, Semean eta Aitagan ere geldituko zarete»(1. Johannes 2,24).


«Eta harengandik jaso zenuen gantzudura zure baitan dago, eta ez duzu inor irakasteko beharrik; baina bere gantzudurak dena irakasten dizun bezala, hala da egia eta ez gezurra, eta berak irakatsi dizun bezala, egon zaitez beragan».1. Johannes 2,27).


«Eta bere aginduak betetzen dituena Jainkoaren baitan dago eta Jainkoa harengan. Eta hortik aitortzen dugu gure baitan geratzen dela: eman digun izpirituarengatik»(1. Johannes 3,24).


«Seme-alabak, Jainkoarenak zarete eta garaitu dituzue; zeren zugan dagoena munduan dagoena baino handiagoa baita»(1. Johannes 4,4).


«Etortzen denean, bere santuen artean goretsia izan dadin eta egun hartan fededun guztien artean miragarri ager dadin; zeren guk testigantza eman genizunean sinetsi zenuten»(2. Tesalonikarrak 1,10).